Szakterületeink

Cégalapítás, társasági jog, cégeljárás

 • cégalapítás, cégmódosítás, változásbejegyzési eljárások
 • jegyzőkönyvek, belső szabályzatok elkészítése
 • közgyűlések, taggyűlések, felügyelő bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása
 • jogi személyek átalakulásával, szétválásával (különválás, kiválás), egyesülésével (összeolvadás, beolvadás) kapcsolatos jogi eljárások teljes körű lebonyolítása
 • törvényességi felügyeleti eljárásokkal kapcsolatos jogi közreműködés ellátása
 • jogi közreműködés végelszámolási, kényszertörlési, felszámolási, csődeljárásokban
 • jogi személyekkel kapcsolatos egyéb jogviták

Ingatlanjog, ingatlan adásvétel

 • képviselet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásban;
 • ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések készítése (adásvétel, ajándékozás, csere);
 • bérleti és használati szerződések készítése;
 • haszonélvezeti, használati, valamint szolgalmi jog alapítása és megszüntetése;
 • földhasználat, földbérleti szerződések;
 • telekalakítás, belterületbe vonás
 • közös tulajdon megszüntetése;
 • teljes körű földhivatali ügyintézés;
 • ingatlan perekben, birtokvitákban, szomszédjogi ügyekben nyújtott képviselet.

Családjog, házassági bontóperek

 • házassági és élettársi vagyonjogi szerződések
 • jogi képviselet házassági bontóperben
 • jogi képviselet házassági vagyonjogi perekben
 • gyermekelhelyezés és gyermektartásdíjjal kapcsolatos igények érvényesítése

Öröklési jog, örökléssel összefüggő ügyek

 • öröklési joggal, örökhagyó tartozásaival kapcsolatos jogi tanácsadás
 • végrendelet elkészítése, felülvizsgálata
 • öröklési szerződés
 • tartási és életjáradéki szerződés
 • öröklésről lemondási szerződés
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződés 
 • teljes körű jogi képviselet hagyatéki eljárásokban
 • hagyatéki perekkel kapcsolatos jogi képviselet

Kártérítési és tartozási ügyek

 • személyi sérülések, sérelem díj érvényesítése
 • kártérítési ügyekben tájékoztatási nyújtása, egyezségre irányuló eljárás lebonyolítása, perbeli képviselet ellátása
 • gépjármű-kárigény érvényesítése biztosító társasággal és magánszeméllyel szemben

Polgári jogi szerződések

 • ingatlan tulajdon átruházás eseteiben (adásvétel, csere, ajándékozás) teljes körű ügyintézés
 • hagyatéki ügyek
 • családjogi ügyek (válás, gyermekelhelyezés, tartásdíj stb.)
 • ingatlanügyek, adás-vétel lebonyolítása
 • társasházak jogi ügyei
 • okiratszerkesztés
 • szerződések készítése
 • kártérítési ügyek
 • munkaügyi jogviták

Végrehajtási eljárás

 • a végrehajtás és a végrehajtási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás

 • végrehajtás felfüggesztésével és megszüntetésével kapcsolatos beadványok szerkesztése

Perbeli képviselet

 • büntető jogi szakembereink védői és egyéb jogi tapasztalatukkal teljes körű, gyors és hatékony jogi segítséget tudnak nyújtani büntetőügybe keveredett magánszemélyek részére.
 • gazdasági bűncselekmények tekintetében sértetti képviselet ellátása a nyomozás megindításától az eljárás jogerős befejezéséig

Elérhetőségeink

Tel.: +36-48/820-726
Mobil: +36-20/335-3920
Fax: +36-48/820-410
E-mail: gyongyi.istvan.ugyvedi.iroda@gmail.com

3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 24. 1/7

3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 26. fsz/1.

Üzenjen nekünk gyorsan és egyszerűen